TachoAnalizer program do ewidencji danych tachografów cyfrowych i analogowych.

Wersje programu TachoAnalizer

Uwaga! Wszystkie niżej wymienione wersje (oprócz TA) mogą występować z plusem "+" (np. TC START +). Są to wersje dla osób chcących pobierać dane z tachografów nie związane z czasem pracy kierowcy.

Wersja z "+" posiada wszystkie funkcje wersji bez plusa a dodatkowo umożliwia wizualizację prędkości z jaką poruszał się pojazd. Informacje o usterkach, próbach ingerencji w tachograf, dane techniczne tachografu, dane o kontrolach.

TC START

Wersja z podglądem pobranych plików. Wersja Start posiada wszystkie funkcje wersji Starter oraz dodatkowo umożliwia podgląd (raport 24 godzinny przebiegu aktywności kierowcy) i edycję plików. Umożliwia pobieranie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców za pośrednictwem wszystkich czytników tacho występujących na rynku (rekomendowany – Tachoanalizer COMBO) oraz importowanie plików wcześniej pobranych (np. przesłanych e-mailem).

 • Możliwość przenoszenia plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych na komputer PC za pomocą każdego czytnika tacho dostępnego na rynku (rekomendowany – Tachoanalizer COMBO) lub wcześniej pobranych i np. dosłanych emailem.
 • Przypominanie o konieczności pobierania plików z danej karty (co 21 dni) oraz z tachografu (co 90 dni).
 • Załączone przepisy prawa m.in. rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowcy, kodeks pracy.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności.
 • Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Wybór kilku wersji językowych.

TC NORMAL

Wersja pozwalająca raportować i wystawiać zaświadczenia. Wersja Normal posiada wszystkie funkcje wersji Start oraz dodatkowo raporty ewidencji kierowców, pojazdów, aktywności kierowców i przebiegów pojazdów. Posiada zaświadczenia o dniach wolnych wg ustawy z 26.04.2007.

 • Możliwość przenoszenia plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych na komputer PC za pomocą każdego czytnika tacho dostępnego na rynku (rekomendowany – Tachoanalizer COMBO) lub wcześniej pobranych i np. dosłanych emailem.
 • Przypominanie o konieczności pobierania plików z danej karty (co 21 dni) oraz z tachografu (co 90 dni).
 • Załączone przepisy prawa m.in. rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowcy, kodeks pracy.
 • W przypadku braku tarczy lub pliku możliwość ich stworzenia w programie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Wprowadzanie do programu informacji o dniach wolnych i drukowanie zaświadczania dla kierowcy np. urlop, chorobowe, również zaświadczenia o dniach wolnych wg ustawy 26.04.2007 np. gdy kierowca wykonywał pracę poza pojazdem
 • Zawiera kalendarz świąt i dni wolnych.
 • Ewidencja kierowców i pojazdów np. raport zatrudnionych kierowców lub raport wykorzystania pojazdów.
 • Raporty czasu pracy i jazdy kierowców.
 • Zestawienie czasu pracy wg ustawy.
 • Przebieg danego pojazdu.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności. Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Wybór kilku wersji językowych.

TC EXTRA

Wersja automatycznie wyliczająca wszystkie przekroczenia. Wersja Extra posiada wszystkie funkcje wersji Normal a dodatkowo raporty przekroczeń, wizualizację cykli jazdy dobowej kierowców.

 • Możliwość przenoszenia plików pobranych z kart kierowców i tachografów cyfrowych na komputer PC za pomocą każdego czytnika tacho dostępnego na rynku (rekomendowany – Tachoanalizer COMBO) lub wcześniej pobranych i np. dosłanych emailem.
 • Przypominanie o konieczności pobierania plików z danej karty (co 21 dni) oraz z tachografu (co 90 dni).
 • Załączone przepisy prawa m.in. rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowcy, kodeks pracy.
 • W przypadku braku tarczy lub pliku możliwość ich stworzenia w programie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Wprowadzanie do programu informacji o dniach wolnych i drukowanie zaświadczania dla kierowcy np. urlop, chorobowe, również zaświadczenia o dniach wolnych wg ustawy 26.04.2007 np. gdy kierowca wykonywał pracę poza pojazdem
 • Zawiera kalendarz świąt i dni wolnych.
 • Ewidencja kierowców i pojazdów np. raport zatrudnionych kierowców lub raport wykorzystania pojazdów.
 • Raporty czasu pracy i jazdy kierowców.
 • Zestawienie czasu pracy wg ustawy.
 • Przebieg danego pojazdu.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności. Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Wybór kilku wersji językowych.
 • Możliwość tworzenia raportu cyklu jazdy (doby) dla kierowcy, program wylicza ewentualnie przekroczenia czasu jazdy (dobowe, tygodniowe itd.) oraz skrócenia odpoczynku, możliwość tworzenia zestawienia czasu w jakim kierowca prowadził pojazd z obliczeniem nie wykorzystanego czasu jazdy.

Tachografy analogowe (tarcze tacho, wykresówki)

TA

Wersja dla posiadaczy tylko papierowych tarczek. Wersja TA umożliwia skanowanie do 6 tarczek jednocześnie, przez co zapewnia duże oszczędności czasu . W programie możliwa jest analiza i archiwizacja tarcz analogowych, odtwarzanie tarcz na podstawie obrazów tarcz we wskazanym katalogu.

 • Skanowanie do 6 tarczek z tachografów analogowych jednocześnie.
 • Tworzenie raportu sprawdzającego czy nie brakuje tarczek z jakiegoś dnia.
  Odtwarzanie danych w programie na podstawie wcześniej zeskanowanych za pomocą programu TachoAnalzier obrazów tarczek.
 • W firmach posiadających serwer FTP możliwość pobierania obrazów tarcz za pomocą sieci i sprawdzanie czy dana tarcza się nie powtarza.
 • Wprowadzanie do programu informacji o dniach wolnych i drukowanie zaświadczania dla kierowcy np. urlop, chorobowe, również zaświadczenia o dniach wolnych wg ustawy 26.04.2007 np. gdy kierowca wykonywał pracę poza pojazdem
 • Zawiera kalendarz świąt i dni wolnych.
 • Ewidencja kierowców i pojazdów np. raport zatrudnionych kierowców lub raport wykorzystania pojazdów.
  Raporty czasu pracy i jazdy kierowców.
 • Zestawienie czasu pracy wg ustawy.
  Przebieg danego pojazdu.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności.
 • Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Wybór kilku wersji językowych.
 • Możliwość tworzenia raportu cyklu jazdy (doby) dla kierowcy, program wylicza ewentualnie przekroczenia czasu jazdy (dobowe, tygodniowe itd.) oraz skrócenia odpoczynku, możliwość tworzenia zestawienia czasu w jakim kierowca prowadził pojazd z obliczeniem nie wykorzystanego czasu jazdy.

Tachografy cyfrowe i analogowe, karty kierowców

TCA EXTRA

Wersja dla posiadaczy pojazdów z tachografami analogowym i cyfrowymi. Połączenie wszystkich funkcji wersji TA i TC Extra.

 • Skanowanie do 6 tarczek z tachografów analogowych jednocześnie.
 • Tworzenie raportu sprawdzającego czy nie brakuje tarczek z jakiegoś dnia.
  Odtwarzanie danych w programie na podstawie wcześniej zeskanowanych za pomocą programu TachoAnalzier obrazów tarczek.
 • W firmach posiadających serwer FTP możliwość pobierania obrazów tarcz za pomocą sieci i sprawdzanie czy dana tarcza się nie powtarza.
 • Przypominanie o konieczności pobierania plików z danej karty (co 21 dni) oraz z tachografu (co 90 dni).
 • Załączone przepisy prawa m.in. rozporządzenie 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowcy, kodeks pracy.
 • W przypadku braku tarczy lub pliku możliwość ich stworzenia w programie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Wprowadzanie do programu informacji o dniach wolnych i drukowanie zaświadczania dla kierowcy np. urlop, chorobowe, również zaświadczenia o dniach wolnych wg ustawy 26.04.2007 np. gdy kierowca wykonywał pracę poza pojazdem
 • Zawiera kalendarz świąt i dni wolnych.
 • Ewidencja kierowców i pojazdów np. raport zatrudnionych kierowców lub raport wykorzystania pojazdów.
 • Raporty czasu pracy i jazdy kierowców.
 • Zestawienie czasu pracy wg ustawy.
 • Przebieg danego pojazdu.
 • Podgląd pobranych plików.
 • Dodawanie i zwalnianie kierowców, dodawanie i wyrejestrowywanie pojazdów, tworzenie grup kierowców i grup pojazdów.
 • Filtrowanie kierowców np. wg stanowiska, filtrowanie pojazdów np. wg form własności.
 • Możliwość aktualizacji programu i tworzenia archiwum.
 • Za pomocą programu możliwe jest tworzenie: oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia, zaświadczenie zatrudnienia kierowcy.
 • Wybór kilku wersji językowych.
 • Możliwość tworzenia raportu cyklu jazdy (doby) dla kierowcy, program wylicza ewentualnie przekroczenia czasu jazdy (dobowe, tygodniowe itd.) oraz skrócenia odpoczynku, możliwość tworzenia zestawienia czasu w jakim kierowca prowadził pojazd z obliczeniem nie wykorzystanego czasu jazdy.

« wstecz


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci