Oprogramowanie do tachografu cyfrowego - dobra wola pracodawcy czy prawna konieczność posiadania.

Obowiązki nałożone prawnie

na posiadaczy pojazdów wyposażonych a tachografy cyfrowe określone zostały w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

W artykule 10 czytamy:

"... 2. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców, o których mowa w ust. 1 w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać przepisów rozporządzenia (EWG)
nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcy i przeprowadza regularne kontrole
przestrzegania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 oraz przepisów rozdziału II niniejszego rozporządzenia.

3. Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet jeśli naruszenie takie miało miejsce na
terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim. ..."

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma obowiązku posiadania oprogramowania do kontroli przekroczeń kierowców określonych w rozdziale II powyższego rozporządzenia.

Rozdział II określa okresy maksymalne okresy prowadzenia, przerw i wymaganych odpoczynków.

O ile w przypadku posiadania tachografów analogowych odczyt danych z tarczy jest możliwy za pomocą zwykłej linijki o tyle w systemie tachografów cyfrowych mamy do czynienia z zapisem w formie elektronicznej. Przekopiowane pliki z tachografu cyfrowego lub karty kierowcy zawierają wszystkie dane których kontrola a nawet podgląd jest niemożliwa bez posiadania specjalistycznego oprogramowania.

Biorąc pod uwagę powyższe aby móc skontrolować kierowcę w zakresie przestrzegania przepisów oprogramowanie do analizy danych z tachografów jest niezbędne w każdej firmie posiadającej tachograf cyfrowy.

 

« wstecz


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci