Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.  Doskonała pozycja obejmująca zagadnienia związane z czasem pracy kierowcy, jego kontrolą i rozliczaniem, obsługą tachografu analogowego i cyfrowego, delegacjami, itp.  NOWE 4 WYDANIE - sierpień 2013

426 stron.

Więcej szczegółów


140,00 zł netto (+5% VAT)
waga: 1 kg/1 szt.

2 inne produkty z kategorii: Czas pracy kierowcy

Książka - Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory.

- BRAK TOWARU - OCZEKIWANIE NA WZNOWIENIE -

Autor: Łukasz Prasołek, Wydanie 4 2013r. 480 stron oprawa miękka

 

Rozliczanie czasu pracy kierowcy to jedno z najtrudniejszych zagadnień związanych z pracą i obsługą kierowcy. Wpływ na prawidłowe obliczenie godzin ma nie tylko kierowca, ale i osoby w tym celu zatrudnione. Formy zatrudnienia, tryby czasu pracy, prawidłowa obsługa tachografu oraz znajomość przepisów zarówno krajowych jak i unijnych to podstawowe zagadnienia, które trzeba poznać aby móc prawidłowo rozliczać kierowców.

 

Celem publikacji „Czas pracy kierowców” jest zebranie całości problematyki czasu pracy kierowców w jednej książce, uwzględniające jednocześnie różnice w organizacji przewozów i czasu pracy w zależności od obszaru, na jakim są wykonywane przewozy, rodzaju wykorzystywanych pojazdów oraz formy zatrudnienia kierowcy. W przyjazny sposób przedstawione są w niej procedury i zasady rozliczenia godzin podstawowych, nadgodzin, pracy w niedziele i święta.

Jest to kolejne, 4. wydanie książki, które zostało uzupełnione o nowelizacje dokonane w 2012 i 2013 r., dodając nowy rozdział o czasie pracy kierowców samozatrudnionych.

 

Książka jest praktycznym podręcznikiem przeznaczonym dla osób zatrudnionych w działach transportu, logistyki, czy kadr i płac firm transportowych oraz do osób prowadzących własne firmy transportowe. Po za wieloma przykładami i wzorami dokumentów, jakie powinny być stosowane w związku z zatrudnianiem kierowców szczegółowo przedstawia zasady rozliczania, ewidencji i kontroli czasu pracy. Prezentuje szereg przepisów oraz zajmuje się problematyką kierowcy i pracodawcy wykonującego transport pojazdem wyposażonym w tachograf. Do książki dołączono płytę CD, na której zebrano akty prawne oraz interpretacje i stanowiska urzędowe. Łukasz Prasołek - były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, w latach 206-2010 wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sadu Najwyższego. Jest autorem Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców oraz wielu innych publikacji dotyczących czasu pracy.


Spis treści :

 

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1.1. Podstawy prawne

1.2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej

1.3. Zmiany w przepisach polskich od 15 sierpnia 2013 r.

1.4. Podstawowe definicje

2. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

2.1. Ustawa o transporcie drogowym

2.2. Czas prowadzenia pojazdu

2.3. Kierowca-pracownik

2.4. Rejestracja czasu pracy kierowców

2.5. Kontrola czasu pracy kierowcy

3. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

3.1. Definicje

3.2. Kryterium wieku

3.3. Wymagania szczególne dla kierowcy

3.4. Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

3.5. Badania kierowców

3.6. Wpisywanie danych do prawa jazdy

4. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4.1. Zakres zastosowania rozporządzenia WE nr 561/2006

4.2. Czas jazd i przerwy

4.3. Odpoczynki - dobowy i tygodniowy

5. Przewozy poza obszarem Unii Europejskiej

5.1. Umowa AETR

5.2. Wyłączenia stosowania Umowy AETR

5.3. Okresy prowadzenia i przerwa w prowadzeniu

5.4. Odpoczynek dzienny i jego rodzaje

5.5. Odpoczynek w załodze

5.6. Odpoczynek tygodniowy

5.7. Odstąpienie od stosowania przepisów Umowy AETR

6. Przewozy regularne

6.1. Zasady wykonywania przewozów regularnych

6.2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki

6.3. Przerwy i odpoczynki w przewozach regularnych na trasach powyżej 50 km

6.4. Przewozy mieszane

7. Kierowca-pracownik

7.1. Podstawy prawne

7.2. Czas pracy kierowcy

7.3. Czas dyżuru kierowcy

7.4. Systemy czasu pracy kierowców

8. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych

8.1. Przekroczenie norm czasu pracy

8.2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

8.3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

8.4. Czas wolny za godziny nadliczbowe

8.5. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

8.6. Praca w niedziele i święta

8.7. Praca w godzinach nocnych

9. Czas pracy kierowców samozatrudnionych

9.1. Wymogi UE

9.2. Zakres podmiotowy nowelizacji

9.3. Pojęcie i ograniczenia czasu pracy

9.4. Dokumentacja czasu pracy

10. Podróże służbowe kierowców

10.1. Pojęcie podróży służbowej

10.2. Miejsce pracy kierowcy

10.3. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych

10.4. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych

11. Dokumentacja czasu pracy kierowców

11.1. Teczki dla kierowców

11.2. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców

11.3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu

11.4. Lista obecności dla kierowcy

11.5. Ewidencja czasu pracy kierowcy

11.6. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

11.7. Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km

12. Używanie tachografów i wykresówek

12.1. Obowiązek instalowania tachografu

12.2. Zasady użytkowania tachografów analogowych

12.3. Obowiązki pracodawcy

12.4. Obowiązki kierowcy

12.5. Nieprawidłowe użytkowanie tachografu

13. System tachografów cyfrowych

13.1. Obowiązek instalowania tachografów cyfrowych

13.2. Karty elektroniczne (chipowe)

13.3. Obsługa tachografu cyfrowego

13.4. Działalność warsztatów instalujących tachografy cyfrowe

13.5. Odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika

14. Zasady kontroli przedsiębiorców

14.1. Zasady ogólne kontroli

14.2. Rozpoczęcie kontroli

14.3. Sposób przeprowadzenia kontroli

14.4. Książka kontroli

14.5. Ograniczenia kontroli

14.6. Sprzeciw wobec podjęcia kontroli

15. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD inne organy

15.1. Organy uprawnione i zakres kontroli

15.2. Zasady działania i prowadzenia kontroli przez ITD

15.3. Zasady przeprowadzania kontroli przewozów drogowych przez inne podmioty 359

15.4. Zasady kontroli i odpowiedzialności, wynikające z rozporządzenia WE nr 561/2006

15.5. Europejskie zasady dotyczące liczby i zakresu kontroli

15.6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych

15.7. Odpowiedzialność kierowcy

15.8. Odpowiedzialność zarządzającego transportem

16. Kontrola czasu pracy kierowców przez Państwową Inspekcję Pracy

16.1. Miejsce i podstawa prawna prowadzenia kontroli

16.2. Przebieg kontroli

16.3. Zakres kontroli

16.4. Kary pieniężne nakładane przez inspektorów pracy

16.5. Porozumienie o współpracy z ITD

17. Ważne adresy

17.1. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego 409

17.2. Okręgowe inspektoraty pracy, ich oddziały i biura terenowe 410

18. Akty prawne

 

 

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci