Umowa ADR 2023-2025

Umowa ADR książka Tom I i II formatu A4 w miękkiej okładce każdy osobno. Aktualne oficjalne wydanie na lata 2023-2025, wraz ze zmianami wynikającymi z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 marca 2023 opublikowane w dzienniku ustaw z dnia 11 maja 2023 r. Poz. 891.Więcej szczegółów


369,50 zł netto (+5% VAT)
waga: 2.7 kg/1 szt.

UM23_0

2 inne produkty z kategorii: Książki transportowe

Umowa ADR 2023-2025 - Konwencja ADR :

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).  Sporządzona została w Genewie w dniu 30 września 1957 r.

 

Polska ratyfikowała umowę adr w 1975 roku. Obecnie stronami umowy jest 50 Państw.

Pełen wykaz państw, które ratyfikowały umowę można znaleźć na stronie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Umowa ADR stanowi zestaw regulacji prawnych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno osób wykonujących przewóz, (kierowców) jak i osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z przewozem. Od producentów, przez magazynierów, spedytorów itp.

 

Ponadto umowa określa sposób budowy, wyposażenia środków transportu oraz opakowań w których materiały ADR są transportowane. Umowa ADR w swoich włączeniach dopuszcza przewóz niektórych materiałów w określonych ilościach bez zastosowania przepisów.

Umowa ADR składa się z trzech części: zasadniczej treści umowy oraz załączników A i B stanowiących jej integralną część.

Załączniki A i B do ADR składają się z 9 części.

Załącznik A zawiera części od 1 do 7, a załącznik B części 8 i 9.

Każda część podzielona jest na działy, a każdy dział podzielony jest na rozdziały i podrozdziały. W obrębie każdej części jej numer podawany jest łącznie z numerami działów, rozdziałów i podrozdziałów, np. numer „2.1.2” oznacza część 2, dział 1, rozdział 2

 

Załącznik A określa:

(a) towary niebezpieczne, które nie są dopuszczone do przewozu międzynarodowego;

(b) towary niebezpieczne, które są dopuszczone do przewozu międzynarodowego oraz przypisane do nich warunki (w tym wyłączenia) dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji towarów, łącznie z kryteriami klasyfikacyjnymi oraz odpowiednimi metodami badań;

- stosowania opakowań (w tym pakowania razem);

- stosowania cystern (w tym napełniania);

- procedur nadawczych (w tym oznakowania i stosowania nalepek

ostrzegawczych na sztukach przesyłek i na środkach transportu, a także wymaganych dokumentów i informacji);

- przepisów z zakresu konstrukcji, badania i dopuszczania opakowań i cystern;

- stosowania środków transportu (w tym załadunku, ładowania razem i rozładunku).

 

Załącznik B określa :

wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i używania pojazdów przewożących towary niebezpieczne, dopuszczonych do przewozu, tj.:

- wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji;

- wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

 

Najważniejszą częścią książki Umowa ADR jest Tabelą A - Listą Towarów Niebezpiecznych ADR (patrz zdjęcie).

 

Celem umowy ADR jest bezpieczeństwo nie tylko osób zaangażowanych w przewóz ale również ochrona środowiska.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 4 umowy, strony zachowują prawo regulowania lub wprowadzania zakazu wwozu towarów adr na jej terytorium z innych przyczyn niż bezpieczeństwo w trakcie przewozu.

Ponadto strony Umowa ADR mają również prawo do podpisywania umów dwustronnych regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych na swoich terytoriach.

Zatem przed wykonaniem transportu, ważne jest sprawdzenie nie tylko zapisów umowy, ale także dodatkowych uwarunkowań prawnych w państwie (umów dwustronnych) do którego zamierzamy przewieźć materiały niebezpieczne.

W Polsce aktem prawnym ściśle związanym z umową ADR oraz przewozem materiałów niebezpiecznych jest :

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Link

Dostępna pod adresem: Obecny dokument Umowy ADR 2023-2025 w formacie pdf dostępny jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/UMOWA ADR

 

Umowa ADR jako treść zasadnicza jest praktycznie niezmienna, natomiast załączniki A i B są nowelizowane co dwa lata (nieparzyste).

Zgodnie z Art. 7 znowelizowane załączniki A i B wchodzą w życie po 6 miesiącach od daty wejścia w życie Umowy ADR. Co to oznacza ? Jeśli Umowa ADR 2019-2021 obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku to przepisy zawarte w załącznikach A i B muszą być stosowane od 1 lipca 2019.

Znowelizowane przepisy mowy ADR są każdorazowo publikowane w Dzienniku Ustaw w formie aktu jednolitego.

uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowa adr pdf 2021-2023 (tekst jednolity) jest dostępny do pobrania pod adresem: Umowa ADR 2021 - 2023 PDF

Książka Umowa ADR 2023-2025 przeznaczona jest dla osób zajmujących produkcją, magazynowaniem, spedycją lub przewozem materiałów niebezpiecznych.

Ze względu na wielkość (tom 1-  640 stron, tom 2 - 677 stron, format A4, waga ok 4kg) posiadanie wydrukowanego egzemplarza umowy stanowi dobry zakup. (wydruk ksero to ok 1300 x 0,15 zł/str. = 197 zł)

Dla osób rzadko wykonujących transport adr, mających szybkie łącze, powyżej link do pobrania Umowy ADR w formacie pdf  (4 pliki po 58 – 78 MB). 

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Producenci